Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 


Egholm herregårdLokalhistorie 


Egholm -
en herregård i Bramsnæs fortæller historie
Udgravninger har påvist, at den ældste bygning på holmen er rejst i 1200-tallet. Det er en velbevaret muret kælder fra et beboelseshus og spor af flere bygninger. Midt på holmen har sandsynligvis stået et forsvarstårn, anlagt på det højeste punkt. Holmen har været omgivet af vand, som fremkom ved at man byggede en dæmning over en bæk et par kilometer mod vest. Dæmningen findes endnu. Her krydser vejen mellem Nørre Hyllinge og Vellerup ådalen. Bækken bærer navnet Vejlemølleå, fordi der har ligget en vandmølle her i udløbet (vejlen).

Egholm har senere fået en donjon, dvs. en gotisk bygning til både forsvar og bolig med mure op til 4 meter tykke. Samtidig med dette anlæg har der været et tårn med vindebro, hvorfra man har kunnet komme ind på fast land, Broens stolper kan have givet forstavelsen "Eg" til herregårdens navn, Egholm.

Forsvarstårnet er siden erstattet af en renæssancebygning, en "ypperlig, ældgammel gård med to fløje og fire spir".

Sagnet fortæller, at Frederik Christian Rosenkrantz i 1765 skød dette slot i stykker med kanoner, angiveligt som en hævnakt, fordi han her var blevet hårdt revset af faderen i sin barndom. Egholm stod derpå uden salshus indtil 1841, hvor godsejer Wolfgang v. Haffner byggede den nuværende klassicistiske hovedbygning midt på den gamle borgbanke. 

Herregården har skiftet ejer mange gange og ejes i dag af Ole Falck. Vil man se herregården hjemme i stuen, kan man sætte den danske film "Pigen fra Egeborg" i videoen. Filmen blev optaget på Egholm i 1969.

Artikel af Anette Tonn-Petersen, http://www.lejre.dk/arkiv

Besøg Bramsnæs Arkiv og få mere at vide.

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening