Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening, Sæby gl. skole, Tingstedet 6, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge
Sæby gamle skole i 2004Anette Tonn-Petersen - arkivar og museumsinsp.Det
blomstrende museum og arkiv i Bramsnæs

Mindeord over Anette Tonn-Petersen

Det er med sorg, at vi i Bramsnæs Lokalhistoriske Forening og på Lokalarkivet i Sæby, har modtaget meddelelsen om at tidligere museumsinspektør og arkivar for Lejrearkiverne, Anette Tonn-Petersen, er afgået ved døden i en alder af 60 år.

Anette, som vi alle var på fornavn med, stammede fra Greve Strand.
Efter HF læste hun Europæisk Etnologi og Forhistorisk arkæologi på Københavns Universitet.

På Grindsted Museum virkede hun i 10 år, efterfulgt af en freelance periode på forskellige danske museer, for så at lande på Bramsnæs Museum og Arkiv i 1998.

Jobbet her blev som vi oplevede det sammen med Anette hendes fagligt vigtigste.

Først fik hun det lille egnsmuseum i Sæby Præstegård sammenlagt med Bramsnæs Lokalhistoriske Arkiv i Sæby gamle Skole. Roskilde Museum blev tovholder for arrangementet.

I perioden fra 1999 til 2007 blomstrede museum og arkiv som aldrig før. Personalet, de frivillige og mange andre sendt fra Bramsnæs kommune, nød godt af Anettes gode sociale og faglige lederskab og der blev produceret meget på både arkiv og museum i og uden for huset. Til Lokalhistorisk Forening havde Anette et nært og tæt samarbejde med skiftende bestyrelser.

Jeg mindes også større eksterne udstillinger ved Munkholm broens jubilæum, på Kirke Hyllinge Bibliotek med Bramsnæs-malerne, på Grønnehave og Østergaard med temaet ældreforsorg.
Desuden kom mindre skoleklasser i den gamle skolestue i Præstegården og blev undervist a la 1920. De ældre fik besøg på plejecentrene af Anette, som nogle gange medbragte ”erindringskasser”.

Ved strukturreformen i 2007 lukkede museumsdelen i Sæby og Annette blev leder af de 3 Lejrearkiver, hvilket hun var til hun fratrådte for 1½ år siden. En ondartet sygdom, som dukkede frem for 3 år siden, skubbede Anette ud af arbejdsmarkedet alt for tidligt.

Æret være Anettes minde på vegne af Bramsnæs Lokalhistoriske Forening.

Karl-Johan Rubæk

(9.2.2015)Anettes yndlingsfarve - ORANGE

Fotos af Flemming G. Rasmussen på Anettes blog: http://anettetonnp.wordpress.com/om-mig/
"Hvad hjertet er fuldt af løber bloggen over med"

 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening