Broncenøgle fra vikingetiden, fundet ved Kirke Hyllinge kirke af et BLF-medlem, Kaare Bøgh - Jensen. Symboliserer foreningens arbejde: at vi gerne vil åbne til fortiden.
Velkommen           Hvem er vi           Lokalhistorie          Publikationer          Nyttige links           Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Tonn-Petersen byder velkommen til Bramsnæs Museum og Arkiv 2006Anette Tonn-Petersen - arkivar og museumsinsp.


Hendes indsats var stor og imponerende

Mindeord om Anette Tonn-Petersen
Anette kom til Bramsnæs udefra i 1998, men det føltes kort tid efter, som om hun altid havde boet her. Det kom til udtryk, da hun ved kommunalreformen i 2007 skrev ”Et lille stykke danmarkshistorie. Bramsnæs Kommune”.

Forfatternavnet er ikke at find på bogens ryg og kun med meget små typer på omslaget. Sådan var Anette, beskeden og alligevel storslået i sin smittende adfærd sammen med andre.

Fra atommarcherne og hesteslagtningen ved Kirke Hyllinge til Vintappervejens udvidelse, der heller ikke i år 2007 blev til noget, beskrev hun med humor og indføling personer, kommunalpolitik og begivenheder, stort og småt, anekdoter og skæve vinkler. Hendes research var forbilledlig, og hun opsøgte kilderne frem for at forlade sig på andenhåndsviden. Og aldrig greb man hende i en fejl, ligesom hendes sprog var klart og muntert.

Anettes interesse for kunst og billeder fornægtede sig heller ikke i de mange illustrationer, der pryder bogen. Det samme gjaldt, da hun i 2004 i samarbejde med den nystartede ”Bramsnæs Kunstforening” påtog sig at registrere og beskrive alle de billedkunstnere, der i flere i århundreder har virket i området. Det blev også til en lille publikation og en stor og velbesøgt udstilling på Kirke Hyllinge Bibliotek.

Af andre af hendes mange initiativer kan nævnes et udstillingskoncept i arkivet i den gamle skole i Sæby, der lagde ud med en stor udstilling om Bramsnæs fra oldtid til nutid. Og i de nære omgivelser fik Anette i arkivhaven lavet et klassisk lindelysthus, og da hun fandt ud af at den lille pige, hvortil H.C. Andersen skrev fortællingen ”Den lille Idas Blomster”, var et barn i Holten-familien på det nærliggende gods Krabbesholm, der i sin tid havde oprettet den gamle skole, skabte Anette straks en lille blomsterhave foran arkivbygningen, tro mod digterens beskrivelse samt naturligvis igen en lille publikation.

Ved 100-året for den verdenskendte Ejby-maler Richard Mortensens fødsel trådte Anette igen til, og sammen med foreningen, der nu var blevet til Lejre Kunstforening, indsamlede, registrerede og beskrev hun en række af hans værker, der blev til en stor udstilling med foredrag om malerens liv.

En væsentlig side af Anettes arbejdsliv var dagligdagen på arkivet, hvor hun formåede at samle en flok frivillige entusiaster, som mødte op for hen over kaffe og bagværk at sysle med slægtsforskning, registre-ring af gamle tekstiler, ordning af det righoldige billedmaterisle, dokumenter og andre arkivalier samt træk af egnens historie og nye ideer til aktiviteter, der videre frem kunne fylde den gamle bygning med lystig travlhed. Opgaver var der nok af.

I den skolestue med autentisk gammelt inventar, som den tidligere Bramsnæs Museumsforening havde indrettet i Sæby præstegård, gav hun besøgende skolebørn et livfuldt indtryk af, hvordan det var at gå i skole ”i gamle dage”.

Disse mange interesser delte hun med ægtefællen, Flemming, der som museumsfotograf ofte bistod hende, når nye emner skulle dokumenteres og gengives, og i det hjemlige fællesskab omkring biavl var produktionen af Mjød en af Anettes topfærdigheder.

I tilmålingen af leveår eksisterer der ingen retfærdighed. Anette blev kun 60 år og fik kun 1½ års otium, efter at hun i 2013 stoppede som ledende arkivar i Lejre Kommune. Hendes indsats var stor og imponerende, og så meget mere vil hun være dybt savnet.

Med Anettes bortgang har Lejre Kommune mistet noget af sin sjæl og hukommelse men kan dog glæde sig i taknemmelighed over, at hun fik sat skik på en meget stor del af vores allesammens fortid samt fik inspireret så mange til at søge slægternes rødder og fastholde de erindringer, uden hvilke vi er fortabte som skibe uden ror.

Asger Thomsen,
lektor emeritus
 

(23.2.2015)
 

 

Bramsnæs Lokalhistoriske Forening